Idea prowadzi do projektowania, projektowanie prowadzi do designu, design prowadzi do sukcesu!